Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Przetarg nieograniczony na świadczenie usług medycznych i stomatologicznych na potrzeby POSG - rozstrzygnięte -

Nawigacja

rozstrzygnięte

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług medycznych i stomatologicznych na potrzeby POSG

Piotr Nietupski
15.07.2016

Nr referencyjny
(data publikacji)

Wartość zamówienia

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia

Termin składania ofert

38/ZP/SZ/16 (15.07.2016)

poniżej

135 000 euro

      85.12.10.00-3, 85.13.10.00-6                      

Przetarg nieograniczony  na  świadczenie usług medycznych i stomatologicznych na potrzeby POSG (sprawa nr 38/ZP/SZ/16)

ZMIANA TERMINU NA 17.08.2016r.

do godz. 11:00

do góry