Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Przetarg nieograniczony na dostawę 2 szt. samochodów osobowych na potrzeby Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku (sprawa nr 37/ZP/WTiZ/16) - rozstrzygnięte -

Nawigacja

rozstrzygnięte

Przetarg nieograniczony na dostawę 2 szt. samochodów osobowych na potrzeby Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku (sprawa nr 37/ZP/WTiZ/16)

Maria Brześkiewicz
21.07.2016

Nr referencyjny
(data publikacji)

Wartość zamówienia

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia

Termin składania ofert

37/ZP/WTiZ/16 (21.07.2016)

poniżej

135 000 euro

34110000-1,

34115200-8

Przetarg nieograniczony na dostawę 2 szt. samochodów osobowych na potrzeby Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku (sprawa nr 37/ZP/WTiZ/16)

29.08.2016r.

do godz. 11:00

do góry