Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Przetarg nieograniczony dostawy energii elektrycznej do obiektów POSG - rozstrzygnięte -

Nawigacja

rozstrzygnięte

Przetarg nieograniczony dostawy energii elektrycznej do obiektów POSG

Piotr Nietupski
22.07.2016

Nr referencyjny
(data publikacji)

Wartość zamówienia

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia

Termin składania ofert

42/ZP/WTiZ/16 (22.07.2016)

poniżej

135 000 euro

09.31.00.00-5

Przetarg nieograniczony dostawy energii elektrycznej do obiektów POSG (sprawa nr 42/ZP/WTiZ/16)

01.08.2016r.

do godz. 11:00

do góry