Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Przetarg nieograniczony na dostawę mebli biurowych na potrzeby Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku (sprawa nr 44/ZP/WTiZ/16) - rozstrzygnięte -

Nawigacja

rozstrzygnięte

Przetarg nieograniczony na dostawę mebli biurowych na potrzeby Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku (sprawa nr 44/ZP/WTiZ/16)

Maria Brześkiewicz
26.07.2016

 

Nr referencyjny
(data publikacji)

Wartość zamówienia

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia

Termin składania ofert

44/ZP/WTiZ/16 (26.07.2016)

poniżej

135 000 euro

39121100-7, 39130000-2 39143310-2, 39141000-2, 39113100-8, 39112000-0, 39155000-3, 39141300-5, 39136000-4, 39134000-0, 39121200-8, 31523000-8, 38622000-1, 39156000-0

Przetarg nieograniczony na dostawę mebli biurowych na potrzeby Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku (sprawa nr 44/ZP/WTiZ/16)

UWAGA!

ZMIANA TERMINU NA:

01.09.2016r.

do godz. 11:00

do góry