Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Przetarg nieograniczony na dostawę mebli metalowych na potrzeby Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku (sprawa nr 43/ZP/WTiZ/16) - rozstrzygnięte -

Nawigacja

rozstrzygnięte

Przetarg nieograniczony na dostawę mebli metalowych na potrzeby Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku (sprawa nr 43/ZP/WTiZ/16)

Maria Brześkiewicz
26.07.2016

 

Nr referencyjny
(data publikacji)

Wartość zamówienia

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia

Termin składania ofert

43/ZP/WTiZ/16 (26.07.2016)

poniżej

135 000 euro

39173000-5,

39141300-5,

44421000-7,

34928480-6,

39151100-6,

39132100-7

Przetarg nieograniczony na dostawę mebli metalowych na potrzeby Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku (sprawa nr 43/ZP/WTiZ/16)

31.08.2016r.

do godz. 11:00

do góry