Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu informatycznego (sprawa nr 41/ZP/WŁ/16) - rozstrzygnięte -

Nawigacja

rozstrzygnięte

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu informatycznego (sprawa nr 41/ZP/WŁ/16)

Piotr Nietupski
25.07.2016

Nr referencyjny
(data publikacji)

Wartość zamówienia

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia

Termin składania ofert

41/ZP/WŁ/16 (25.07.2016)

poniżej

135 000 euro

      30.21.30.00-5, 48.00.00.00-8, 30.12.13.00-6, 30.23.30.00-1                     

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu informatycznego (sprawa nr 41/ZP/WŁ/16)

23.08.2016r.

do godz. 11:00

UWAGA !! NOWY  TERMIN

 25.08.2016 r. do godz. 11:00

do góry