Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Przetarg nieograniczony na dostawy oleju opałowego do obiektów Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej (sprawa nr 48/ZP/WTiZ/16) - rozstrzygnięte -

Nawigacja

rozstrzygnięte

Przetarg nieograniczony na dostawy oleju opałowego do obiektów Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej (sprawa nr 48/ZP/WTiZ/16)

Marta Karpiuk
17.11.2016

Nr referencyjny
(data publikacji)

Wartość zamówienia

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia

Termin składania ofert

48/ZP/WTiZ/16 (17.11.2016)

powyżej

135 000 euro

09135100-5 - Olej opałowy

Przetarg nieograniczony na dostawy oleju opałowego do obiektów Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej

(sprawa nr 48/ZP/WTiZ/16)

28.12.2016r.

do godz. 11:00

UWAGA !!! NOWY TERMIN 

10.01.2017 r. do godz. 11:00 

do góry