Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Przetarg nieograniczony na dostawy paliw silnikowych - tankowanie pojazdów służbowych - Placówka SG w Rutce Tartak (sprawa nr 54/ZP/WTiZ/16) - rozstrzygnięte -

Nawigacja

rozstrzygnięte

Przetarg nieograniczony na dostawy paliw silnikowych - tankowanie pojazdów służbowych - Placówka SG w Rutce Tartak (sprawa nr 54/ZP/WTiZ/16)

Marta Karpiuk
24.11.2016

Nr referencyjny
(data publikacji)

Wartość zamówienia

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia

Termin składania ofert

54/ZP/WTiZ/16 (24.11.2016)

poniżej

135 000 euro

09132100-4, 09134100-8

Przetarg nieograniczony na dostawy paliw silnikowych - tankowanie pojazdów służbowych - Placówka SG w Rutce Tartak (sprawa nr 54/ZP/WTiZ/16)

02.12.2016r.

do godz. 11:00

do góry