Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Przetarg nieograniczony na dostawę części zapasowych do pojazdów mechanicznych (sprawa nr 3/ZP/WTiZ/17) - rozstrzygnięte -

Nawigacja

rozstrzygnięte

Przetarg nieograniczony na dostawę części zapasowych do pojazdów mechanicznych (sprawa nr 3/ZP/WTiZ/17)

Maria Brześkiewicz
13.02.2017

Nr referencyjny
(data publikacji)

Wartość zamówienia

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia

Termin składania ofert

3/ZP/WTiZ/17 (13.02.2017)

poniżej

135 000 euro

34300000-0

Przetarg nieograniczony na dostawę części zapasowych do pojazdów mechanicznych (sprawa nr 3/ZP/WTiZ/17)

UWAGA zmiana terminu na:

24.02.2017r.

do godz. 11:00

do góry