Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Przetarg nieograniczony na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - rozstrzygnięte -

Nawigacja

rozstrzygnięte

Przetarg nieograniczony na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Piotr Nietupski
17.02.2017

Nr referencyjny
(data publikacji)

Wartość zamówienia

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia

Termin składania ofert

2/ZP/WTiZ/17 (17.02.2017)

poniżej

135 000 euro

45330000-9,45111000-8, 45100000-8, 45315600-4, 45317300-5, 45317000-2

Przetarg nieograniczony na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

UWAGA zmiana terminu

08.03.2017r.

do godz. 12:00

do góry