Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Modernizacja obiektu Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w m. Białystok” (sprawa nr 1/ZP/WTiZ/17) - rozstrzygnięte -

Nawigacja

rozstrzygnięte

Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Modernizacja obiektu Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w m. Białystok” (sprawa nr 1/ZP/WTiZ/17)

Marta Karpiuk
21.02.2017

Nr referencyjny
(data publikacji)

Wartość zamówienia

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia

Termin składania ofert

1/ZP/WTiZ/17 (21.02.2017)

poniżej

135 000 euro

      71320000-7, 71248000-8,

71000000 – 8                      

Przetarg nieograniczony  na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Modernizacja obiektu Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców  w m. Białystok” (sprawa nr 1/ZP/WTiZ/17)

03.03.2017r.

do godz. 11:00

UWAGA ! NOWY TERMIN

06.03.2017r.

do godz. 11:00

 

do góry