Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Przetarg nieograniczony na dostawy paliw silnikowych - tankowanie pojazdów służbowych Placówka SG w Lipsku (sprawa nr 5/ZP/WTiZ/17) - rozstrzygnięte -

Nawigacja

rozstrzygnięte

Przetarg nieograniczony na dostawy paliw silnikowych - tankowanie pojazdów służbowych Placówka SG w Lipsku (sprawa nr 5/ZP/WTiZ/17)

Marta Karpiuk
06.03.2017

 

Nr referencyjny
(data publikacji)

Wartość zamówienia

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia

Termin składania ofert

5/ZP/WTiZ/17 (06.03.2017)

poniżej

135 000 euro

     09132100-4, 09134100-8           

Przetarg nieograniczony na dostawy paliw silnikowych - tankowanie pojazdów służbowych Placówka SG w Lipsku (sprawa nr 5/ZP/WTiZ/17)

15.03.2017r.

do godz. 14:00

 

 
do góry