Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Budowa stacja obsługi pojazdów w m. Białystok” (sprawa nr 8/ZP/WTiZ/17) - rozstrzygnięte -

Nawigacja

rozstrzygnięte

Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Budowa stacja obsługi pojazdów w m. Białystok” (sprawa nr 8/ZP/WTiZ/17)

Maria Brześkiewicz
17.03.2017

Nr referencyjny
(data publikacji)

Wartość zamówienia

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia

Termin składania ofert

8/ZP/WTiZ/17 (17.03.2017)

poniżej

135 000 euro

71000000-8

71320000-7

71248000-8

Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Budowa stacja obsługi pojazdów w m. Białystok” (sprawa nr 8/ZP/WTiZ/17)

UWAGA zmiana terminu na:

29.03.2017r.

do godz. 11:00

do góry