Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Przetarg nieograniczony na dostawę części zapasowych do motocykli i pojazdów ATV (sprawa nr 7/ZP/WTiZ/17) - rozstrzygnięte -

Nawigacja

rozstrzygnięte

Przetarg nieograniczony na dostawę części zapasowych do motocykli i pojazdów ATV (sprawa nr 7/ZP/WTiZ/17)

Marta Karpiuk
17.03.2017

Nr referencyjny
(data publikacji)

Wartość zamówienia

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia

Termin składania ofert

7/ZP/WTiZ/17 (17.03.2017)

poniżej

135 000 euro

34411000-1 34224200-5

 Przetarg nieograniczony na dostawę części zapasowych do motocykli i pojazdów ATV (sprawa nr 7/ZP/WTiZ/17)

27.03.2017r.

do godz. 11:00

do góry