Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Przetarg nieograniczony na dostawy paliw silnikowych - tankowanie pojazdów służbowych Placówka SG w Michałowie (sprawa nr 26/ZP/WTiZ/17) - rozstrzygnięte -

Nawigacja

rozstrzygnięte

Przetarg nieograniczony na dostawy paliw silnikowych - tankowanie pojazdów służbowych Placówka SG w Michałowie (sprawa nr 26/ZP/WTiZ/17)

Marta Karpiuk
08.06.2017

Nr referencyjny
(data publikacji)

Wartość zamówienia

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia

Termin składania ofert

26/ZP/WTiZ/17 (08.06.2017 r.)

poniżej

135 000 euro

09132100-4
09134100-8

Przetarg nieograniczony  na dostawy paliw silnikowych - tankowanie pojazdów służbowych Placówka SG w Michałowie (sprawa nr 26/ZP/WTiZ/17)

19.06.2017r.

do godz. 14:00

do góry