Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Zamówienie na usługi społeczne na świadczenie usług psychologicznych - rozstrzygnięte -

Nawigacja

rozstrzygnięte

Zamówienie na usługi społeczne na świadczenie usług psychologicznych

Piotr Nietupski
26.06.2017

Nr referencyjny
(data publikacji)

Wartość zamówienia

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia

Termin składania ofert

33/ZP/SZ/17 (26.06.2017 r.)

powyżej

135 000 euro

85121270-6

Zamówienie na usługi społeczne na świadczenie usług psychologicznych na potrzeby cudzoziemców przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku

04.07.2017r.

do godz. 11:00

do góry