Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Zamówienie na usługi społeczne na świadczenie usług medycznych oraz usług stomatologicznych dla cudzoziemców przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku (sprawa nr 35/ZP/SZ/17) - rozstrzygnięte -

Nawigacja

rozstrzygnięte

Zamówienie na usługi społeczne na świadczenie usług medycznych oraz usług stomatologicznych dla cudzoziemców przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku (sprawa nr 35/ZP/SZ/17)

Maria Brześkiewicz
05.07.2017

Nr referencyjny
(data publikacji)

Wartość zamówienia

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia

Termin składania ofert

35/ZP/SZ/17 (05.07.2017)

poniżej

750 000 euro

85121000-3

85131000-6

Zamówienie na usługi społeczne na świadczenie usług medycznych oraz usług stomatologicznych dla cudzoziemców przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku (sprawa nr 35/ZP/SZ/17)

 

14.07.2017r.

do godz. 11:00

do góry