Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Zamówienie na usługi społeczne na świadczenie usług medycznych na potrzeby medycyny pracy obejmujących konsultacje specjalistyczne dla funkcjonariuszy i pracowników Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej (sprawa nr 36/ZP/SZ/17) - rozstrzygnięte -

Nawigacja

rozstrzygnięte

Zamówienie na usługi społeczne na świadczenie usług medycznych na potrzeby medycyny pracy obejmujących konsultacje specjalistyczne dla funkcjonariuszy i pracowników Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej (sprawa nr 36/ZP/SZ/17)

Marta Karpiuk
06.07.2017

Nr referencyjny
(data publikacji)

Wartość zamówienia

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia

Termin składania ofert

36/ZP/SZ/17 (06.07.2017)

poniżej

750 000 euro

      85121000-3                    

Zamówienie na usługi społeczne na świadczenie usług medycznych na potrzeby medycyny pracy obejmujących konsultacje specjalistyczne dla funkcjonariuszy i pracowników Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej (sprawa nr 36/ZP/SZ/17)

 

14.07.2017r.

do godz. 11:00

do góry