Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu utwardzonego placu wraz z dojazdami i chodnikami przy budynku nr 8 na terenie Komendy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej (sprawa nr 43/ZP/WTiZ/17) - rozstrzygnięte -

Nawigacja

rozstrzygnięte

Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu utwardzonego placu wraz z dojazdami i chodnikami przy budynku nr 8 na terenie Komendy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej (sprawa nr 43/ZP/WTiZ/17)

Maria Brześkiewicz
24.07.2017

Nr referencyjny
(data publikacji)

Wartość zamówienia

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia

Termin składania ofert

43/ZP/WTiZ/17 (24.07.2017)

poniżej

5 225 000 euro

45110000-1,

45111200-0

45112710-5

45233000-9,

45233200-1,

45233300-2

Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu utwardzonego placu wraz z dojazdami i chodnikami przy budynku nr 8 na terenie Komendy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej (sprawa nr 43/ZP/WTiZ/17)

09.08.2017r.

do godz. 11:00

do góry