Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Przetarg nieograniczony na dostawę pojazdu typu bus z napędem 4x4na potrzeby Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Białymstoku (sprawa nr 36/ZP/WTiZ/20) - rozstrzygnięte -

Nawigacja

rozstrzygnięte

Przetarg nieograniczony na dostawę pojazdu typu bus z napędem 4x4na potrzeby Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Białymstoku (sprawa nr 36/ZP/WTiZ/20)

Maria Brześkiewicz
30.06.2020

Nr referencyjny
(data publikacji)

Wartość zamówienia

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia

Termin składania ofert

36/ZP/WTiZ/20 (30.06.2020)

poniżej

139 000 euro

34115200-8

Przetarg nieograniczony na  dostawę  pojazdu typu bus z napędem 4x4na potrzeby Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Białymstoku (sprawa nr 36/ZP/WTiZ/20)

UWAGA zmiana terminu na 10.07.2020r.

do godz. 11:00

do góry