Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń do ekstrakcji i analizy danych z urządzeń przenośnych w ramach projektu nr LT-PL-3R-199 pn. „Cooperation of Lithuanian and Polish border guard services” Programu Współpracy Litwa – Polska Interreg V-A (sprawa nr 32/ZP/WŁiI/20) - rozstrzygnięte -

Nawigacja

rozstrzygnięte

Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń do ekstrakcji i analizy danych z urządzeń przenośnych w ramach projektu nr LT-PL-3R-199 pn. „Cooperation of Lithuanian and Polish border guard services” Programu Współpracy Litwa – Polska Interreg V-A (sprawa nr 32/ZP/WŁiI/20)

Marta Karpiuk
30.06.2020

       Nr referencyjny

(data publikacji)

Wartość zamówienia

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia

Termin składania ofert

32/ZP/WŁiI/20 (30.06.2020)

poniżej

139 000 euro

30213100-6

48000000-8

Przetarg nieograniczony na  dostawę urządzeń do ekstrakcji i analizy danych z urządzeń przenośnych w ramach projektu nr LT-PL-3R-199 pn. „Cooperation of Lithuanian and Polish border guard services”  Programu Współpracy Litwa – Polska Interreg V-A (sprawa nr 32/ZP/WŁiI/20)

 

 

09.07.2020 r.

do godz. 11:00

UWAGA !!

NOWY TERMIN :

13.07.2020 r.

do godz. 11:00

do góry