Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu kwaterunkowego – mebli metalowych na potrzeby Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej – Placówka Straży Granicznej w Krynkach ul. Podhulanka, gmina Krynki (sprawa nr 26/ZP/WTiZ/20) - rozstrzygnięte -

Nawigacja

rozstrzygnięte

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu kwaterunkowego – mebli metalowych na potrzeby Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej – Placówka Straży Granicznej w Krynkach ul. Podhulanka, gmina Krynki (sprawa nr 26/ZP/WTiZ/20)

Anna Jaroszewicz
01.07.2020

Nr referencyjny
(data publikacji)

Wartość zamówienia

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia

Termin składania ofert

26/ZP/WTiZ/20 (01.07.2020)

poniżej

139 000 euro

39173000-5

39141300-5

44421000-7

34928480-6

39151100-6

39132100-7

31219000-4

Przetarg nieograniczony na
dostawę sprzętu kwaterunkowego – mebli metalowych na potrzeby Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej – Placówka Straży Granicznej w Krynkach ul. Podhulanka, gmina Krynki

(sprawa nr 26/ZP/WTiZ/20)

10.07.2020r.

do godz. 11:00

do góry