Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Przetarg nieograniczony na dostawę wielowirnikowców wraz z kamerami i szkoleniami ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, projekt nr LT-PL-3R-199 pn. „Cooperation of Lithuanian and Polish border guard services”, w ramach Programu Interreg V-A Litwa - Polska 2014-2020 oraz w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020 (sprawa nr 38/ZP/WŁiI/20) - rozstrzygnięte -

Nawigacja

rozstrzygnięte

Przetarg nieograniczony na dostawę wielowirnikowców wraz z kamerami i szkoleniami ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, projekt nr LT-PL-3R-199 pn. „Cooperation of Lithuanian and Polish border guard services”, w ramach Programu Interreg V-A Litwa - Polska 2014-2020 oraz w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020 (sprawa nr 38/ZP/WŁiI/20)

Maria Brześkiewicz
23.07.2020

Nr referencyjny
(data publikacji)

Wartość zamówienia

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia

Termin składania ofert

38/ZP/WŁiI/20 (23.07.2020)

poniżej

139 000 euro

34711200-6

Przetarg nieograniczony na dostawę wielowirnikowców wraz z kamerami i szkoleniami ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, projekt nr LT-PL-3R-199 pn. „Cooperation of Lithuanian and Polish border guard services”, w ramach Programu Interreg V-A Litwa - Polska 2014-2020 oraz w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020 (sprawa nr 38/ZP/WŁiI/20)

Uwaga zmiana terminu na: 05.08.2020r.

do godz. 11:00

do góry