Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Wyżywienie w systemie zleconym (sprawa nr 7/ZP/WTiZ/22) - rozstrzygnięte -

Nawigacja

rozstrzygnięte

Wyżywienie w systemie zleconym (sprawa nr 7/ZP/WTiZ/22)

Anna Jaroszewicz
15.03.2022

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, nr projektu 4/9-2018/BK-FAMI „Organizowanie powrotów przymusowych cudzoziemców – część II”

Dokumentacja postępowania znajduje się na stronie: https://portal.smartpzp.pl/posg/public/postepowanie?postepowanie=26418203

do góry