Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Usługi laboratoryjne dla funkcjonariuszy i pracowników z zakresu medycyny pracy oraz na potrzeby cudzoziemców przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców (sprawa nr 10/ZP/SZ/22) - rozstrzygnięte -

Nawigacja

rozstrzygnięte

Usługi laboratoryjne dla funkcjonariuszy i pracowników z zakresu medycyny pracy oraz na potrzeby cudzoziemców przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców (sprawa nr 10/ZP/SZ/22)

Maria Brześkiewicz
22.03.2022

do góry