Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Świadczenie usług lekarskich na potrzeby cudzoziemców przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku – oddział rodzinny w Białymstoku oraz w Czerwonym Borze (osoby dorosłe – kobiety i mężczyźni oraz dzieci) (sprawa nr 6/ZP/SZ/22) - rozstrzygnięte -

Nawigacja

rozstrzygnięte

Świadczenie usług lekarskich na potrzeby cudzoziemców przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku – oddział rodzinny w Białymstoku oraz w Czerwonym Borze (osoby dorosłe – kobiety i mężczyźni oraz dzieci) (sprawa nr 6/ZP/SZ/22)

Anna Jaroszewicz
22.03.2022

Zamówienie publiczne jest współfinansowane z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, nr projektu 4/9-2018/BK-FAMI „Organizowanie powrotów przymusowych cudzoziemców – część II.”

Dokumentacja postępowania znajduje się na stronie: https://portal.smartpzp.pl/posg/public/postepowanie?postepowanie=26419743

do góry