Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Wykonanie zadania pn. „Dokumentacja projektowa dot. prac modernizacyjnych SOdC w Białymstoku” (sprawa nr 12/ZP/WTiZ/22) - rozstrzygnięte -

Nawigacja

rozstrzygnięte

Wykonanie zadania pn. „Dokumentacja projektowa dot. prac modernizacyjnych SOdC w Białymstoku” (sprawa nr 12/ZP/WTiZ/22)

Marta Karpiuk
28.03.2022

do góry