Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Przetarg nieograniczony na dostawę części zamiennych do pojazdów mechanicznych marki Land Rover będących w użytkowaniu Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku (sprawa nr 26/ZP/WTiZ/16) - unieważnione -

Nawigacja

unieważnione

Przetarg nieograniczony na dostawę części zamiennych do pojazdów mechanicznych marki Land Rover będących w użytkowaniu Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku (sprawa nr 26/ZP/WTiZ/16)

Marzena Kulesza
02.06.2016

 

Nr referencyjny
(data publikacji)

Wartość zamówienia

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia

Termin składania ofert

26/ZP/WTiZ/16

(02.06.2016)

poniżej

135 000 euro

 34.30.00.00-0

Przetarg nieograniczony na dostawę części zamiennych do pojazdów mechanicznych marki Land Rover będących w użytkowaniu Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku (sprawa nr 26/ZP/WTiZ/16)

 10.06.2016 r.

do godz. 11:00

do góry