Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Modernizacja obiektu Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców” (sprawa nr 35/ZP/WTiZ/16) - unieważnione -

Nawigacja

unieważnione

Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Modernizacja obiektu Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców” (sprawa nr 35/ZP/WTiZ/16)

Marta Karpiuk
15.07.2016

Nr referencyjny
(data publikacji)

Wartość zamówienia

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia

Termin składania ofert

35/ZP/WTiZ/16 (15.07.2016)

poniżej

135 000 euro

      71 32 00 00-7 , 71 24 80 00-8, 71000000 – 8                      

Przetarg nieograniczony  na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Modernizacja obiektu Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców” (sprawa nr 35/ZP/WTiZ/16)

02.08.2016r.

do godz. 11:00

UWAGA !! NOWY TERMIN

08.08.2016 r. do godz. 11:00

do góry