Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Przetarg nieograniczony na na wykonanie zadań inwestycyjnych (sprawa nr 45/ZP/WŁ/16) - unieważnione -

Nawigacja

unieważnione

Przetarg nieograniczony na na wykonanie zadań inwestycyjnych (sprawa nr 45/ZP/WŁ/16)

Marta Karpiuk
06.10.2016

Nr referencyjny
(data publikacji)

Wartość zamówienia

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia

Termin składania ofert

45/ZP/WŁ/16 (06.10.2016)

poniżej

135 000 euro

45000000-7, 45110000-1, 45111200-0, 45311000-0, 45231400-9, 45310000-3, 32410000-0, 32420000-3, 45300000-0, 71320000-7, 45314300-4 32323500-8

Przetarg nieograniczony na na wykonanie zadań inwestycyjnych  pn. „Przebudowa systemu łączności radiowej w m. Białystok”,

"Przebudowa systemu zasilania gwarantowanego i rezerwowanego w PSG w m. Sejny", "Rozbudowa systemu telewizji przemysłowej w PSG w m. Szudziałowo" (sprawa nr 45/ZP/WŁ/16)

21.10.2016r.

do godz. 9:30

UWAGA !! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 

NOWY TERMIN

24.10.2016r.

do godz. 9:30

 

 

 

 

 

 

 

do góry