Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu kwaterunkowego (sprawa nr 52/ZP/WTiZ/16 - unieważnione -

Nawigacja

unieważnione

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu kwaterunkowego (sprawa nr 52/ZP/WTiZ/16

Maria Brześkiewicz
02.11.2016

Nr referencyjny
(data publikacji)

Wartość zamówienia

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia

Termin składania ofert

52/ZP/WTiZ/16 (02.11.2016)

poniżej

135 000 euro

39113100-8, 39121200-8, 39112000-0, 39143310-2, 39151000-5, 39132100-7, 30192170-3, 39143110-0

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu kwaterunkowego (sprawa nr 52/ZP/WTiZ/16)

10.11.2016r.

do godz. 11:00

do góry