Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Zamówienie na usługi społeczne na świadczenie usług lekarskich obejmujących ocenę stanu zdrowia osoby zatrzymanej oraz badania cudzoziemców, którzy złożyli wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej (sprawa nr 24/ZP/SZ/17) - unieważnione -

Nawigacja

unieważnione

Zamówienie na usługi społeczne na świadczenie usług lekarskich obejmujących ocenę stanu zdrowia osoby zatrzymanej oraz badania cudzoziemców, którzy złożyli wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej (sprawa nr 24/ZP/SZ/17)

Marta Karpiuk
30.05.2017

Nr referencyjny
(data publikacji)

Wartość zamówienia

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia

Termin składania ofert

24/ZP/SZ/17 (30.05.2017)

poniżej

750 000 euro

      85121100-4, 85121000-3                     

Zamówienie na usługi społeczne na świadczenie usług lekarskich obejmujących ocenę stanu zdrowia osoby zatrzymanej oraz badania cudzoziemców, którzy złożyli wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej (sprawa nr 24/ZP/SZ/17)

 

07.06.2017r.

do godz. 11:00

do góry