Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Przetarg nieograniczony na dostawę części zapasowych do pojazdów mechanicznych (sprawa nr 37/ZP/WTiZ/17) - unieważnione -

Nawigacja

unieważnione

Przetarg nieograniczony na dostawę części zapasowych do pojazdów mechanicznych (sprawa nr 37/ZP/WTiZ/17)

Maria Brześkiewicz
26.06.2017

Nr referencyjny
(data publikacji)

Wartość zamówienia

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia

Termin składania ofert

37/ZP/WTiZ/17 (26.06.2017)

poniżej

135 000 euro

34300000-0

Przetarg nieograniczony na dostawę części zapasowych do pojazdów mechanicznych (sprawa nr 37/ZP/WTiZ/17)

UWAGA ZMIANA TERMINU NA 06.07.2017r.

do godz. 11:00

do góry