Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Zamówienie na usługi społeczne na świadczenie usług medycznych obejmujących badania psychiatryczne cudzoziemców przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców przy Podlaskim Oddziale Straży Granicznej w Białymstoku (sprawa nr 11/ZP/SZ/18) - unieważnione -

Nawigacja

unieważnione

Zamówienie na usługi społeczne na świadczenie usług medycznych obejmujących badania psychiatryczne cudzoziemców przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców przy Podlaskim Oddziale Straży Granicznej w Białymstoku (sprawa nr 11/ZP/SZ/18)

Maria Brześkiewicz
22.03.2018

Nr referencyjny
(data publikacji)

Wartość zamówienia

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia

Termin składania ofert

11/ZP/SZ/18 (22.03.2018)

poniżej

750 000 euro

85121270-6

Zamówienie na usługi społeczne na świadczenie usług medycznych obejmujących badania psychiatryczne cudzoziemców przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców przy Podlaskim Oddziale Straży Granicznej w Białymstoku (sprawa nr 11/ZP/SZ/18)

12.04.2018r.

do godz. 11:00

do góry