Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Przetarg nieograniczony na dostawy paliw silnikowych - tankowanie pojazdów służbowych Placówka SG w Lipsku (sprawa nr 7/ZP/WTiZ/18) - unieważnione -

Nawigacja

unieważnione

Przetarg nieograniczony na dostawy paliw silnikowych - tankowanie pojazdów służbowych Placówka SG w Lipsku (sprawa nr 7/ZP/WTiZ/18)

Maria Brześkiewicz
06.03.2018

Nr referencyjny
(data publikacji)

Wartość zamówienia

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia

Termin składania ofert

7/ZP/WTiZ/18 (06.03.2018)

poniżej

144 000 euro

09134100-8

09132100-4

Przetarg nieograniczony na dostawy paliw silnikowych - tankowanie pojazdów służbowych Placówka SG w Lipsku (sprawa nr 7/ZP/WTiZ/18)

15.03.2018r.

do godz. 14:00

do góry