Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Zamówienie na usługi społeczne na świadczenie usług pielęgniarskich na potrzeby cudzoziemców przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku (sprawa nr 57/ZP/SZ/17) - unieważnione -

Nawigacja

unieważnione

Zamówienie na usługi społeczne na świadczenie usług pielęgniarskich na potrzeby cudzoziemców przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku (sprawa nr 57/ZP/SZ/17)

Maria Brześkiewicz
30.10.2017

Nr referencyjny
(data publikacji)

Wartość zamówienia

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia

Termin składania ofert

57/ZP/SZ/17 (30.10.2017)

poniżej

750 000 euro

85141200-1

Zamówienie na usługi społeczne na świadczenie usług pielęgniarskich na potrzeby cudzoziemców przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku (sprawa nr 57/ZP/SZ/17)

07.11.2017r.

do godz. 11:00

do góry