Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Zamówienie na usługi społeczne na świadczenie usług psychologicznych na potrzeby cudzoziemców przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej(sprawa nr 25/ZP/SZ/18) - unieważnione -

Nawigacja

unieważnione

Zamówienie na usługi społeczne na świadczenie usług psychologicznych na potrzeby cudzoziemców przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej(sprawa nr 25/ZP/SZ/18)

Maria Brześkiewicz
22.06.2018

Nr referencyjny
(data publikacji)

Wartość zamówienia

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia

Termin składania ofert

25/ZP/SZ/18 (22.06.2018)

poniżej

750 000 euro

85121270-6

Zamówienie na usługi społeczne na świadczenie usług psychologicznych na potrzeby cudzoziemców przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej (sprawa nr 25/ZP/SZ/18)

02.07.2018r.

do godz. 11:00
do góry