Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Zamówienie na usługi społeczne na świadczenie usług medycznych na potrzeby medycyny pracy obejmujących konsultacje specjalistyczne dla funkcjonariuszy i pracowników Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej (sprawa nr 36/ZP/SZ/18) - unieważnione -

Nawigacja

unieważnione

Zamówienie na usługi społeczne na świadczenie usług medycznych na potrzeby medycyny pracy obejmujących konsultacje specjalistyczne dla funkcjonariuszy i pracowników Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej (sprawa nr 36/ZP/SZ/18)

Maria Brześkiewicz
16.08.2018

Nr referencyjny
(data publikacji)

Wartość zamówienia

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia

Termin składania ofert

36/ZP/SZ/18 (16.08.2018)

poniżej

750 000 euro

85121200-5

Zamówienie na usługi społeczne na świadczenie usług medycznych na potrzeby medycyny pracy obejmujących konsultacje specjalistyczne dla funkcjonariuszy i pracowników Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej (sprawa nr 36/ZP/SZ/18)

Zmiana terminu na 27.08.2018r.

do godz. 11:00

do góry