Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Przetarg nieograniczony na dostawy paliw silnikowych - tankowanie pojazdów służbowych Placówka SG w Lipsku (sprawa nr 10/ZP/WTiZ/19) - unieważnione -

Nawigacja

unieważnione

Przetarg nieograniczony na dostawy paliw silnikowych - tankowanie pojazdów służbowych Placówka SG w Lipsku (sprawa nr 10/ZP/WTiZ/19)

Anna Jaroszewicz
18.03.2019

Nr referencyjny
(data publikacji)

Wartość zamówienia

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia

Termin składania ofert

10/ZP/WTiZ/19 (18.03.2019)

poniżej

144 000 euro

09134100-8

09132100-4

Przetarg nieograniczony na dostawy paliw silnikowych - tankowanie pojazdów służbowych Placówka SG w Lipsku (sprawa nr 10/ZP/WTiZ/19)

26.03.2019 roku

do godz. 14:00

do góry