Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Zamówienie na usługi społecznena na świadczenie usług lekarskich na potrzeby cudzoziemców przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku (dorośli mężczyźni) (sprawa nr 21/ZP/SZ/19) - unieważnione -

Nawigacja

unieważnione

Zamówienie na usługi społecznena na świadczenie usług lekarskich na potrzeby cudzoziemców przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku (dorośli mężczyźni) (sprawa nr 21/ZP/SZ/19)

Marta Karpiuk
07.06.2019

Nr referencyjny
(data publikacji)

Wartość zamówienia

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia

Termin składania ofert

21/ZP/SZ/19

(07.06.2019)

poniżej

750 000 euro

85121100-4

85121000-3

Zamówienie na usługi społecznena na świadczenie usług lekarskich  na potrzeby cudzoziemców przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku (dorośli mężczyźni) (sprawa nr 21/ZP/SZ/19)

17.06.2019r.

do godz. 11:00

do góry