Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Przetarg nieograniczony na dostawy wyposażenia warsztatowego i diagnostycznego dla Oddziałowej Stacji Obsługi Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej - unieważnione -

Nawigacja

unieważnione

Przetarg nieograniczony na dostawy wyposażenia warsztatowego i diagnostycznego dla Oddziałowej Stacji Obsługi Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej

Anna Jaroszewicz
16.07.2019

r referencyjny
(data publikacji)

Wartość zamówienia

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia

Termin składania ofert

25/ZP/WTiZ/19

poniżej

144 000 euro

43800000-1

Przetarg nieograniczony na dostawy wyposażenia warsztatowego i diagnostycznego dla Oddziałowej Stacji Obsługi Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej

UWAGA!!!

Nowy termin

02.08.2019r.

do godz. 11:00

do góry