Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Zamówienie na usługi społeczne na przeprowadzenie szkolenia z zakresu podnoszenia praktycznych umiejętności kierowania pojazdem (samochodem patrolowym) w trudnych warunkach (sprawa nr 64/ZP/WKiSz/19) w ramach Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020, projektu nr LT-PL-3R-199 pn. "Cooperation of Lithuanian and Polish border guard services" - unieważnione -

Nawigacja

unieważnione

Zamówienie na usługi społeczne na przeprowadzenie szkolenia z zakresu podnoszenia praktycznych umiejętności kierowania pojazdem (samochodem patrolowym) w trudnych warunkach (sprawa nr 64/ZP/WKiSz/19) w ramach Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020, projektu nr LT-PL-3R-199 pn. "Cooperation of Lithuanian and Polish border guard services"

Anna Jaroszewicz
24.12.2019

       N

Nr referencyjny
(data publikacji)

Wartość zamówienia

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia

Termin składania ofert

64/ZP/WKiSz/19 (24.12.2019)

poniżej

750 000 euro

80510000-2

55110000-4

55300000-3

Zamówienie na usługi społeczne na przeprowadzenie szkolenia z zakresu podnoszenia praktycznych umiejętności kierowania pojazdem (samochodem patrolowym) w trudnych warunkach (sprawa nr 64/ZP/WKiSz/19) w ramach Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020,
projektu 
nr LT-PL-3R-199, 
pn. "Cooperation of Lithuanian and
Polish border guard services"

17.01.2020r.

do godz. 11:00

r referencyjny

       Nr referencyjny

(data publikacji)

Wartość zamówienia

Wspólny słownik zamówień (CPV)

 

do góry