Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Przetarg nieograniczony na dostawy paliw silnikowych - tankowanie pojazdów służbowych Placówka SG w Dubiczach Cerkiewnych (sprawa nr 12/ZP/WTiZ/20) - unieważnione -

Nawigacja

unieważnione

Przetarg nieograniczony na dostawy paliw silnikowych - tankowanie pojazdów służbowych Placówka SG w Dubiczach Cerkiewnych (sprawa nr 12/ZP/WTiZ/20)

Elżbieta Koc
12.03.2020

Nr referencyjny
(data publikacji)

Wartość zamówienia

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia

Termin składania ofert

12/ZP/WTiZ/20 (12.03.2020)

poniżej

139 000 euro

09134100-8

09132100-4

Przetarg nieograniczony na dostawy paliw silnikowych - tankowanie pojazdów służbowych Placówka SG w Dubiczach Cerkiewnych (sprawa nr 12/ZP/WTiZ/20)

27.03.2020r.

do godz. 11:00

do góry