Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Przetarg nieograniczony na dostawy paliw silnikowych do Placówki SG w Lipsku - tankowanie pojazdów służbowych (sprawa nr 27/ZP/WTiZ/20) - unieważnione -

Nawigacja

unieważnione

Przetarg nieograniczony na dostawy paliw silnikowych do Placówki SG w Lipsku - tankowanie pojazdów służbowych (sprawa nr 27/ZP/WTiZ/20)

Elżbieta Koc
23.06.2020

Nr referencyjny
(data publikacji)

Wartość zamówienia

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia

Termin składania ofert

27/ZP/WTiZ/20 (23.06.2020)

poniżej

139 000 euro

09134100-8

09132100-4

Przetarg nieograniczony  na dostawy paliw silnikowych do Placówki SG w Lipsku - tankowanie pojazdów służbowych (sprawa nr 27/ZP/WTiZ/20)

01.07.2020 r.

do godz. 14:00

do góry