Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Świadczenie usług psychologicznych na potrzeby cudzoziemców przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku (mężczyźni i rodziny z dziećmi) (sprawa nr 2/ZP/SZ/22) - unieważnione -

Nawigacja

unieważnione

Świadczenie usług psychologicznych na potrzeby cudzoziemców przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku (mężczyźni i rodziny z dziećmi) (sprawa nr 2/ZP/SZ/22)

Anna Jaroszewicz
21.02.2022

Dokumentacja postępowania znajduje się na stronie: https://portal.smartpzp.pl/posg/public/postepowanie?postepowanie=25038548

do góry