Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej oraz złożenie wniosku o pozwolenie na budowę, umożliwiające realizację zadania pn. „Roboty budowlane związane z dostosowaniem do potrzeb cudzoziemców obiektu Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w m. Białystok” (sprawa nr 4/ZP/WTiZ/22) - unieważnione -

Nawigacja

unieważnione

Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej oraz złożenie wniosku o pozwolenie na budowę, umożliwiające realizację zadania pn. „Roboty budowlane związane z dostosowaniem do potrzeb cudzoziemców obiektu Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w m. Białystok” (sprawa nr 4/ZP/WTiZ/22)

Marta Karpiuk
22.02.2022

do góry