Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Udział funkcjonariuszy Podlaskiego OSG w misjach poza granicami kraju - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Udział funkcjonariuszy Podlaskiego OSG w misjach poza granicami kraju

Katarzyna Zdanowicz
28.12.2018

Podobnie jak w latach ubiegłych, również i w roku 2018, funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej bardzo aktywnie uczestniczyli w misjach poza granicami kraju.

Wsparcie Podlaskiego OSG szczególnie zauważalne było przy okazji realizacji działań koordynowanych przez Agencję Frontex. Nasi funkcjonariusze kierowani byli do Bułgarii, Estonii, Grecji, Hiszpanii, Litwy, Rumunii, Węgier i Włoch, głównie do działań związanych z nadzorem granicy, realizowaniem zadań na I i II linii kontroli, daktyloskopowaniem i rejestracją migrantów, zabezpieczeniem doprowadzeń cudzoziemców, badaniem dokumentów, czy wykrywaniem skradzionych pojazdów. Pełnili także służbę jako eksperci wspierający Frontex ds. logistyki i dyslokacji oraz w grupach patrolowych z użyciem pojazdów obserwacyjnych. W sumie w 2018 roku 34 funkcjonariuszy Podlaskiego OSG wspierało działania Agencji przez łączny okres 2782 dni.

Kolejny już rok funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej na podstawie umowy bilateralnej aktywnie udzielali również wsparcia Policji w Macedonii. Podczas miesięcznego pobytu w Macedonii funkcjonariusze polskiej Straży Granicznej realizowali czynności związane z rejestracją wniosków o ochronę międzynarodową, badaniem autentyczności dokumentów, a także zapobieganiem nielegalnego przekraczania granicy poza przejściami granicznymi. W tym roku w ramach 10 operacji do Macedonii wyjechało 32 funkcjonariuszy z Podlaskiego OSG.

 • Na misji w Grecji
  Na misji w Grecji
 • Na misji w Grecji
  Na misji w Grecji
 • 8. edycja operacji w Macedonii
  8. edycja operacji w Macedonii
 • 8. edycja operacji w Macedonii
  8. edycja operacji w Macedonii
 • 8. edycja operacji w Macedonii
  8. edycja operacji w Macedonii
 • 8. edycja operacji w Macedonii
  8. edycja operacji w Macedonii
do góry