Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Konferencja podsumowująca projekt nr PBU1/0062/16 - Cross-Border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020 „Joint initiatives of border guards on increasing the effectiveness of border checks and state border protection”- Projekt No. PLBU.04.02.00-20-0062/17-00 -

Nawigacja

Cross-Border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020 „Joint initiatives of border guards on increasing the effectiveness of border checks and state border protection”- Projekt No. PLBU.04.02.00-20-0062/17-00

Konferencja podsumowująca projekt nr PBU1/0062/16

Katarzyna Zdanowicz
29.06.2021

24 czerwca 2021 r. odbyła się konferencja podsumowująca projekt nr PBU1/0062/16 „Wspólne inicjatywy straży granicznej w zakresie zwiększenia skuteczności kontroli granicznych i ochrony granic państwowych". W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele wszystkich beneficjentów.

W trakcie spotkania omówiono zagadnienia związane z realizacją projektu, trudnościami w jego realizacji oraz korzyściami jakie przyniósł projekt. Omówiono wskaźniki oraz zmiany i modyfikacje projektu, które wdrożono w celu osiągnięcia jak najlepszych jego rezultatów. Była to doskonała okazja do wymiany spostrzeżeń i uwag.

Konferencję poprzedziło ostatnie spotkanie Komitetu Sterującego Projektem.

Z uwagi na obowiązujące obostrzenia spowodowane pandemią COVID-19 przedsięwzięcia przeprowadzone zostały w formie on – line.

 

***

 

Conference summarising project no. PBU1/0062/16


The project summary conference of the project No. PBU1/0062/16 "Joint initiatives of border guards in increasing the effectiveness of border control and state border protection" was held on 24 June 2021.   The meeting was attended by representatives of all beneficiaries.

During the meeting, issues related to the implementation of the project, difficulties in its implementation and benefits brought by the project were discussed. They discussed indicators and changes and modifications to the project, which were implemented in order to achieve the best possible results. It was an excellent opportunity to exchange observations and comments.

The conference was preceded by the last meeting of the Project Steering Committee.

Due to the restrictions in force due to the COVID-19 pandemic, the event was conducted in an on - line format.

 

  • Konferencja podsumowująca projekt nr PBU1/0062/16
    Konferencja podsumowująca projekt nr PBU1/0062/16
  • Konferencja podsumowująca projekt nr PBU1/0062/16
    Konferencja podsumowująca projekt nr PBU1/0062/16
do góry