Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego - Budowa wieży obserwacyjnej w miejscowości Bartniki - PL/2018/PR/0035 - Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego -

Nawigacja

Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego - Budowa wieży obserwacyjnej w miejscowości Bartniki - PL/2018/PR/0035

Katarzyna Zdanowicz
25.06.2018

W dniu 15.12.2017 r. została zawarta pomiędzy Skarbem Państwa - Departamentem Funduszy Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, pełniącym funkcję Organu Odpowiedzialnego dla Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Skarbem Państwa - Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, pełniącym funkcję Organu Delegowanego dla Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a Skarbem Państwa - Komendantem Głównym Straży Granicznej reprezentowanym przez Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej porozumienie finansowe dotyczące projektu nr PL/2018/PR/0035 pt. „Budowa wieży obserwacyjnej w m. Bartniki”.

Działania projektowe są bezpośrednio związane z Programem Krajowym – Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2014-2020 "Bezgraniczne bezpieczeństwo" i odpowiadają realizacji  celu krajowego 6 Potencjał krajowy oraz celu szczegółowego 2 Granica.

Projekt zakłada uszczelnienie zewnętrznej granicy Unii Europejskiej poprzez wybudowanie wieży obserwacyjnej w m. Bartniki, która wejdzie w skład europejskiego systemu nadzoru nad granicami zewnętrznymi. Budowa wieży w dużej mierze przyczyni się do zwiększenia efektywności ochrony granicy państwowej poprzez stałe monitorowanie określonych odcinków granicy. Pozwoli na natychmiastowe reagowanie na zaistniałe zdarzenia. Obiekt ten pozwoli na efektywniejsze prowadzenie obserwacji granicy państwowej i terytorium RP przez całą dobę, podnosząc tym samym poziom systemów ochrony technicznej. Wraz ze sprzętem obserwacji technicznej, który zostanie zakupiony w ramach oddzielnego projektu będzie możliwe przesyłanie niezbędnego obrazu z obserwacji ochranianego odcinka granicy do Placówki Straży Granicznej w Lipsku.

Data zakończenia realizacji projektu -  listopad 2019 r.

 

BEZGRANICZNE BEZPIECZEŃSTWO

 

***

 

W dniu 30 listopada 2019r. zakończyła się realizacja projektu nr PL/2018/PR/0035 pn.” Budowa wieży obserwacyjnej w m. Bartniki”. Wszystkie zakładane cele zostały osiągnięte.

 

BEZGRANICZNE BEZPIECZEŃSTWO

do góry