Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego – „Szkolenie językowe–podwyższenie kompetencji językowych funkcjonariuszy Straży Granicznej” - PL/2019/PR/0067 - Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego -

Nawigacja

Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego – „Szkolenie językowe–podwyższenie kompetencji językowych funkcjonariuszy Straży Granicznej” - PL/2019/PR/0067

Katarzyna Zdanowicz
10.07.2019

W maju 2021 r. zakończyła się realizacja projektu PL/2019/PR/0067 pn. „Szkolenie językowe–podwyższenie kompetencji językowych funkcjonariuszy Straży Granicznej” w Podlaskim Oddziale SG.

Działania projektowe były bezpośrednio związane z Programem Krajowym – Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2014-2020 "Bezgraniczne bezpieczeństwo" i odpowiadały realizacji  celu krajowego 4 Dorobek Prawny Unii oraz celu szczegółowego 2 Granica.

Dzięki aktywnościom projektowym 37 funkcjonariuszy  SG odpowiedzialnych za ochronę zewnętrznej granicy UE w placówkach SG w Bobrownikach, Kuźnicy i Szudziałowie podniosło swoje kompetencje językowe.

Łączny kwalifikowany koszt projektu, którego Beneficjentem Wiodącym było Biuro Kadr i Szkolenia KGSG wynosił blisko 500 000 zł. Podlaski Oddział Straży Granicznej był Beneficjentem środków w wysokości około 60 000,00 zł.

 

 

BEZGRANICZNE BEZPIECZEŃSTWO

***

 

W dniu 23.05.2019 r. została zawarta pomiędzy Skarbem Państwa - Departamentem Funduszy Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, pełniącym funkcję Organu Odpowiedzialnego dla Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Skarbem Państwa - Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, pełniącym funkcję Organu Delegowanego dla Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a Skarbem Państwa - Komendantem Głównym Straży Granicznej porozumienie finansowe dotyczące projektu nr PL/2019/PR/0067 pt. „Szkolenie językowe–podwyższenie kompetencji językowych funkcjonariuszy Straży Granicznej”.

Działania projektowe są bezpośrednio związane z Programem Krajowym – Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2014-2020 "Bezgraniczne bezpieczeństwo" i odpowiadają realizacji  celu krajowego 4 Dorobek Prawny Unii oraz celu szczegółowego 2 Granica.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji językowych funkcjonariuszy SG pełniących obowiązki służbowe na zewnętrznej  granicy UE. W ramach projektu planuje się realizację szkoleń z języka angielskiego, rosyjskiego oraz ukraińskiego dla ok. 28 grup szkoleniowych, w których uczestniczyć będzie ok. 251 funkcjonariuszy SG (dot. 18 placówek SG podległych następującym oddziałom: Nadwiślańskiemu, Bieszczadzkiemu, Nadbużańskiemu, Morskiemu, Podlaskiemu, oraz Karpackiemu), które odpowiedzialne są za ochronę zewnętrznej granicy UE. Rezultatem szkoleń będzie m.in. pokonanie bariery językowej przez osoby odpowiedzialne np. za kontrolę ruchu granicznego, ochronę granicy państwowej oraz współpracę z odpowiednimi służbami innych państw. W ramach planowanego projektu zaplanowano również zakup niezbędnego sprzętu, który pozwoli na przeprowadzenie szkoleń językowych na wysokim poziomie.

Łączny koszt kwalifikowany projektu wynosi 563 000 zł. Podlaski Oddział Straży Granicznej jest Beneficjentem środków w wysokości 100 000,00 zł. Przeszkolonych zostanie 37 osób służących w placówkach SG w: Bobrownikach, Kuźnicy i Szudziałowie w 5 grupach szkoleniowych.

Data zakończenia realizacji projektu -  sierpień 2021r.

 

 

BEZGRANICZNE BEZPIECZEŃSTWO

do góry